Procedure

Na aanmelding (telefonisch of via de mail) maken we een afspraak. Tijdens deze eerste afspraak worden je klachten in kaart gebracht en wordt het behandelplan globaal besproken. Tijdens het tweede contact bespreken we het behandelplan en de behandelovereenkomst. Daarnaast wordt er, mits je hiervoor toestemming geeft, een startbrief aan de verwijzer gestuurd. Hierin staat de diagnostische conclusie, de DSM-classificatie en het behandelplan beschreven. Na afloop van de behandeling krijgt de verwijzer (ook alleen met toestemming) een afsluitbrief met daarin hoe het behandelplan uitgevoerd is en wat het resultaat was.

Om goed te kunnen meten wat het effect is van de behandeling worden er metingen gedaan middels ROM. Naast een begin- en eindmeting wordt tussentijds de voortgang gevolgd met de Outcome Rating Scale en Session Rating Scale. We bespreken steeds samen de resultaten waardoor we goed zicht houden op het behandelbeloop en de resultaten ervan. Mocht het nodig zijn dan kunnen we aan de hand daarvan de aanpak bijstellen.