Klachten

Hopelijk is er geen sprake van, maar mocht je een klacht hebben dan is het prettig als je eerst contact met mij opneemt. Ik zal mijn best doen je klacht te verhelpen. Mocht dit naar jouw mening ontoereikend zijn, dan kun je een klacht indienen bij:
Zorgbelang Nederland: 0900-2437070
Regionaal Tuchtcollege: 0900-2437070