Vergoeding

Voor volwassenen geldt dat je verzekeraar altijd een deel (50-100%) vergoedt van de behandeling. Hoe groot dat deel is, hangt af van je verzekeraar en de polis die je bij hen hebt.  

Flow-cognitieve gedragstherapie heeft geen contracten met de gemeenten. Dit betekent dat de behandeling van kinderen en jongeren (meestal) niet wordt vergoed. Voor de behandelingen die niet vergoed worden hanteren we een gereduceerd tarief. 

Kosten

Vanaf 2014 is de vergoeding van psychologische hulp door zorgverzekeraars veranderd. Een behandeling bij Flow-cognitieve gedragstherapie valt onder de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). De zorg die (deels) vergoed wordt door de zorgverzekeraars wordt nu niet meer per sessie maar per “zorgproduct” gedeclareerd.

Minimaal 50% en maximaal 100% van de gemiddelde kosten voor behandeling worden vergoed. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het pakket dat je hebt afgenomen. Voor de Generalistische Basis GGZ geldt daarnaast het verplichte eigen risico. Dit is vastgesteld op €385,-. Dit betekent dat je voor behandelingen uit je basisverzekering de eerste €385,- zelf betaalt als je je eigen risico nog niet hebt aangesproken.

 Stappenplan vergoede zorg

Hieronder wordt beschreven wat de stappen zijn om voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

  1. Je hebt een verwijsbrief voor Generalistische Basis GGZ van de huisarts nodig met vermelding van het vermoeden van een DSM-stoornis.
  2. Wanneer je door de huisarts verwezen bent, krijg je een intakegesprek. Na dit intakegesprek zal er afhankelijk van de ernst, het risico en de complexiteit van de klachten een traject kort/middel/lang worden opgestart of zal je worden doorverwezen.

Flow-cognitieve gedragstherapie kan je het volgende bieden:

  • Generalistische basis ggz Kort met een tarief van € 457,43. Dit traject staat gelijk aan ongeveer 2-5 behandelgesprekken.
  • Generalistische basis ggz Middel met een tarief van € 779,40. Dit traject staat gelijk aan ongeveer 5-8  gesprekken.
  • Generalistische basis ggz Intensief met een tarief van € 1.222,15. Dit traject staat gelijk aan ongeveer 8-11  gesprekken.

Na het afronden van de behandeling krijg je een factuur. Deze factuur kun je inleveren bij de verzekering, en na aftrek van het eigen risico krijg je afhankelijk van je polis (een deel van) de kosten terug van de zorgverzekeraar.

Stappenplan niet vergoede zorg

Er zijn verschillende redenen om geen gebruik te maken van een vergoeding:

  1. Er zijn cliënten waarbij geen sprake is van een klinische stoornis, maar die wel last hebben van psychologische problematiek. De behandeling van een laag zelfvertrouwen, werkproblemen, relatieproblemen en mildere psychologische klachten worden helaas niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Voor deze klachten kunt je meestal terecht bij je huisarts.  Als je hiervoor behandeling wenst bij Flow-cognitieve gedragstherapie factureren we maandelijks de gesprekken.
  2. Andere cliënten vinden het niet prettig als er informatie over hun psychologisch welbevinden gedeeld wordt met de zorgverzekeraars. Ook in dat geval kun je ervoor kiezen de behandelsessies niet te laten vergoeden.
  3. Tot slot komt het voor dat je aan het eind van een BGGZ traject nog meer behoefte heeft aan psychologische zorg. In dat geval is het ook mogelijk om nog extra gesprekken in te plannen.
  4. Sommige ouders wensen geen gebruik te maken van de door de gemeenten gecontracteerde psychologen voor hun kind i.v.m. privacy en wachtlijsten.

In het geval van niet-vergoede zorg krijg je maandelijks een factuur. Hiervoor wordt het volgende tarief gehanteerd:

Voor particulieren: €75.- per sessie van 45 minuten.

Voor bedrijven of ZZP’ers is het daarbij belangrijk om te weten dat de kosten opgevoerd kunnen worden als coaching en op die manier opgevoerd kunnen worden als bedrijfskosten.

Kinderen en vergoeding

Sinds 2015 is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen uitbesteed aan de gemeenten. Dit betekent dat wanneer je kind behoefte heeft aan psychologische zorg en je wilt dit vergoed krijgen, hij/zij wordt doorverwezen naar een psycholoog die gecontracteerd is bij de gemeente.

Flow-Cognitieve gedragstherapie heeft geen contract met de gemeenten, maar mocht je een hoge aanvullende verzekering hebben, kun je wel in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Anders zijn de kosten geheel voor de ouders.

Betaling

Flow-cognitieve gedragstherapie is bezig met het afsluiten van contracten met verzekeraars. Wanneer Flow-cognitieve gedragstherapie een contract heeft met je zorgverzekeraar dan worden de kosten rechtstreeks bij je zorgverzekeraar gedeclareerd en ontvang je geen factuur. Wanneer er geen contract is met je zorgverzekeraar en de zorg wel (deels) vergoed wordt, krijg je na afloop van de behandeling een factuur. Deze betaal je dan zelf aan de praktijk. Daarna kun je de factuur declareren bij de zorgverzekeraar.

Afzegging

Wanneer je een keer verhinderd bent, kun je dit 24 uur van tevoren afzeggen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Wanneer dit later is dan 24 uur van tevoren, wordt 25 euro in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.